Школа «Археоаналіз»

Археоаналіз призначений для людей, головною метою яких є максимально повна реалізація свого потенціалу здоров'я, життя і долі, а також захист від шкідливих і руйнівних впливів колективних архетипів (соціуму, культури, науки, політики та економіки).

Плодом курсу є інструментальне несвідоме як метод самореалізації, здатний ввести людську особистість у режим "потоку", що перетворює конфлікти й небезпеки на можливості.

Програма школи «Археоаналіз»

1

Археоаналіз як розвиток психоаналізу Лакана


2

Що таке архе як основа свідомості (радикальної не-психіки).


3

Двоїстість потоку свідомість-психіка.


4

Психіка як меон і психоембріологія як первинний міф.


5

Міф як летальне імаго і Символ як його подолання.


6

Символ Несвідомого: місце зустрічі множинних онтологій.


7

Що таке мова і мовлення, або Простір-час як модуси Несвідомого.


8

Етапи створення летального імаго (Воно): космогонія, теогонія і телеогонія.


9

Тілесні карти летального імаго та їхні соціальні проекції.


10

Три онтологічні стратегії: невроз, психоз і перверсія.


11

Особиста історія як персональна теологія.


12

Мистецтво війни з летальним імаго та судьботехніки (ефективні стратегії власного життя).


FAQ

Відповіді на деякі запитання

Що таке психоаналітичний сеанс?

Психоаналітичний сеанс - це певний відрізок часу, протягом якого аналі аналізант говорить все, що спадає на думку (метод вільних асоціацій), а аналітик дає інтерпретацію смисла. Тривалість сеансу 50 хвилин.

У чому відмінність психоаналізу від психології та психотерапії?

Психоаналіз не є засобом лікування. Це метод дослідження несвідомого, де лікування виступає важливим, але побічним наслідком.

Яка тривалість аналізу?

Психоаналіз - це тривалий процес. Процес занурення в несвідоме та його дослідження підпорядковується певним закономірностям і штучно прискорити його неможливо.

Як проходить навчання в школі?

Навчання в школі відбувається онлайн у формі вебінарів. Тривалість курсу 3 роки.